Firma

T- STUDIO s.r.o.
Společnost T-STUDIO s.r.o. je registrována v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze oddíl C., vložka 29024.
Společnost byla založena usnesením obvodního soudu pro Prahu 1 a zápisem do obchodního rejstříku 23. 5. 1994.


Stručná charakteristika
T- STUDIO s.r.o. se zabývá polygrafickou výrobou od pořízení textu a grafických návrhů přes tisk až po zasilatelskou službu.
Pracujeme na výkonných počítačích Apple Macintosh, vlastníme bubnové scannery, osvitové jednotky a vyvolávací automaty. Dále pracujeme na náhledové barevné tiskárně do formátu A4.
Škála výrobního programu je pestrá. Přijímáme zakázky charakteru obchodních a společenských tiskovin, letáků, prospektů a billboardů, dále pak kalendářů, katalogů a časopisů. U publikační činnosti zpracováváme měkké i tuhé vazby. Vše takzvaně od rukopisu až po rozeslání odběratelům s maximální péčí bez ohledu na to, zda se jedná o kusovou nebo masovou produkci. Splníme i přání různých technik tisku od klasického knihtisku přes ofset, hlubotisk až po moderní formu sítotisku.
Zabýváme se i zasilatelskou službou. Zasílání provedeme podle dodaných adresních souborů s naprostou diskrétností. Kusové i balíkově zásilky balíme na moderních balících linkách s kapacitou cca 15.000 ks/hodinu do čiré nebo barevné folie s potiskem nebo nalepením adresních štítků, případně s vystavením průvodek či dobírkových složenek. Mimo poštovní rozesílku kusového charakteru jsme schopni do 24 hodin rozvést i objemné zásilky rovněž po celé ČR nebo je na přechodnou dobu uskladnit.