Polygrafie

Každá zakázka má svůj nezaměnitelný obsah, výtvarnou stránku, ale i výrobní charakteristiku. Podle ní nabízíme i vhodnou tiskárnu z hlediska techniky a technologie zpracování.

Rámcově doporučujeme toto dělení, podle kterého zařazujeme každou polygrafickou zakázku:

podle druhu tiskoviny
- drobný merkantil
- obchodní tiskoviny
- letáky, plakáty
- propagační a reklamní tiskoviny
- periodika ve vazbě V1 lepená, šitá
- publikace od vazby V1 až po vazbu V8

podle druhu zpracování
- knihtisk
- ofset sítotisk
- hlubotisk
- speciální tisk
- reprografie