T- STUDIO s.r.o.
Firma
DTP
Grafika a typografie
Polygrafie
Zasilatelství
Nakladatelsví a vydavatelství
Kontakt

Firma

T- STUDIO s.r.o.
Společnost T-STUDIO s.r.o. je registrována v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze oddíl C., vložka 29024.
Společnost byla založena usnesením obvodního soudu pro Prahu 1 a zápisem do obchodního rejstříku 23. 5. 1994.


Stručná charakteristika
T- STUDIO s.r.o. se zabývá polygrafickou výrobou od pořízení textu a grafických návrhů přes tisk až po zasilatelskou službu.
Pracujeme na výkonných počítačích Apple Macintosh, vlastníme bubnové scannery, osvitové jednotky a vyvolávací automaty. Dále pracujeme na náhledové barevné tiskárně do formátu A4.
Škála výrobního programu je pestrá. Přijímáme zakázky charakteru obchodních a společenských tiskovin, letáků, prospektů a billboardů, dále pak kalendářů, katalogů a časopisů. U publikační činnosti zpracováváme měkké i tuhé vazby. Vše takzvaně od rukopisu až po rozeslání odběratelům s maximální péčí bez ohledu na to, zda se jedná o kusovou nebo masovou produkci. Splníme i přání různých technik tisku od klasického knihtisku přes ofset, hlubotisk až po moderní formu sítotisku.
Zabýváme se i zasilatelskou službou. Zasílání provedeme podle dodaných adresních souborů s naprostou diskrétností. Kusové i balíkově zásilky balíme na moderních balících linkách s kapacitou cca 15.000 ks/hodinu do čiré nebo barevné folie s potiskem nebo nalepením adresních štítků, případně s vystavením průvodek či dobírkových složenek. Mimo poštovní rozesílku kusového charakteru jsme schopni do 24 hodin rozvést i objemné zásilky rovněž po celé ČR nebo je na přechodnou dobu uskladnit.

DTP

Pro zákazníka vyrobíme:
- grafické návrhy
- dodáme příslušné diapozitivy - vytvoříme zrcadlo
- zajistíme přepis textu - provedeme korektury
- zabezpečíme barevný nátisk - osvítíme a vyvoláme filmy
- předáme pohotové litografie - zabezpečíme tisk a expedici
- rozesílku finálního výrobku formou zasilatelství po celé ČR.

Hodnoty litografií pro ofsetovou výrobu
Hustota rastru je 60 - 80 linek na cm (vždy ve vztahu k použitému papíru). Obrazové motivy se čtyřbarevným soutiskem by měly mít ve třech barvách škály azurovou, purpurovou a žlutou celkovou hodnotu barevnosti maximálně 185%.

Na reprodukčních filmech musí být:
- označení příslušné barvy
- značky ořezu ve vzdálenosti cca 3 mm od čistého formátu
- soutiskové značky ve vzdálenosti cca 4 mm od čistého formátu
- kruhový nebo eliptický tvar tiskového bodu.

Úhlování rastrů je též možno použít to, které je v daném reprodukčním středisku běžné pro ofsetový tisk. Je nutné dbát na to, aby jednotlivé barvy při soutisku nevytvářely moaré.

Jedna z možných variant:
- černá 165 stupňů
- azurová 105 stupňů
- purpurová 45 stupňů
- žlutá 0 stupňů

Minimální optická hustota pro ofsetové předlohy je 2,6 denzity, kterou lze dosáhnout s technikou, která dosahuje minimálně 2200 dpi. V případě množení filmů kontaktním způsobem by rozdíl neměl přesáhnout 2% Kompletní litografie by měla být doložena chemickým nátiskem.V případě potřeby pětibarevného tisku (zlatá stříbrná, bronzová nebo jiná přímá barva) musí zákazník dodat pátý film (plát).

Grafika a typografie

Jsme si vědomi, že většina současných i případně budoucích zákazníků má obecnou představu o své zakázce. Její výtvarné vyjádření je však většinou nad rámec jeho možností. Proto jistě přivítá naši nabídku na kompletní grafické zpracování našimi grafiky, absolventy Vysoké školy uměleckoprůmyslové.
Rozsah jejich možností je od ručně kresleného návrhu až po počítačem zpracované návrhy.

Polygrafie

Každá zakázka má svůj nezaměnitelný obsah, výtvarnou stránku, ale i výrobní charakteristiku. Podle ní nabízíme i vhodnou tiskárnu z hlediska techniky a technologie zpracování.

Rámcově doporučujeme toto dělení, podle kterého zařazujeme každou polygrafickou zakázku:

podle druhu tiskoviny
- drobný merkantil
- obchodní tiskoviny
- letáky, plakáty
- propagační a reklamní tiskoviny
- periodika ve vazbě V1 lepená, šitá
- publikace od vazby V1 až po vazbu V8

podle druhu zpracování
- knihtisk
- ofset sítotisk
- hlubotisk
- speciální tisk
- reprografie

Zasilatelství

Podle požadavku zákazníka jsme připraveni zajistit rozesílku jakékoli tiskoviny po celém uzemí České republiky a do zahraničí.

Zasilatelství pracuje na principu:
- adresného
- neadresného doručení zásilky

U adresného vyžadujeme soubor adres na které jsou zásilky doručovány. Balení provádíme do barevných nebo čirých folií, přepáskováním balíků nebo volně ložených zásilek.
Kapacita balení je cca 15.000 ks za jednu směnu. U velkých zásilek jsme schopni zajistit třísměnný provoz.

Nakladatelství a vydavatelství

Vzhledem k oprávnění a zkušenostem s touto činností jsme schopni pro zájemce nabídnout kompletní vydavatelský servis.

Od redakčního až po výrobní zpracování včetně rozesílky.

Nabízíme i jednotlivé části tohoto vydavatelského servisu podle požadavku a možnosti objednatele.


Kontakt:
T- STUDIO s.r.o.
Pelléova 9/244, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel./fax: 02/33 32 46 69, 02/33 32 39 49
mobilní telefony 0602211301, 0602229910, 0602229901